Ушбу фан 4-босқич Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (Иссиқлик-газ таъминоти ва вентиляция) таълим йўналиши талабалари учун мўлжалланган