Ushbu fan 4 bosqich Xizmatlar sohasi (uy-joy kommunal va maishiy xizmatlar) ta'lim yo'nalishi talabalari uchun 8-semestrda o'qitishga mo'ljallangan