Bu fan  "B va IK"  hamda  "QMBvaKICH"   ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalari uchun mo'ljallangan

Bu fan 201-2- "AY va A" ta'lim yo'nalishi uchun mo'ljallangan

Bu fan  "B va IK"  hamda  "QMBvaKICH"   ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalari uchun mo'ljallangan

Bu fan 202-205-204-Dizayn(int) talabalari uchun

Bu fan 201-202-203-204-Arx, 201-202-203-KXALTE, 201-AYORvaR talabalari uchun