Bu fan 103-104-ARX uchun

1-Kurs Axritektura yo'nalishlariga va 101-AYoRvaR

Б ва ИҚ, МКК. ҚМБ. СТК. ШКК. ҚИ ва КМЭ. М ва ЯМТ. Дизайн

XFX ta'lim yo'nalish talabalari uchun