108-QMB va QICH, 110-MKQ, 105-ST va KTLE 

101-xfx

Курс физики

Bu fan 101-XFX talabalari uchun