Предмет для группа 110-МКК

Ushbu fan 1 bosqich Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan